DİĞERLERİNDEN FARKI NEDİR?
Diğerleri
Herkese aynı sorular Öğrencinin bilgi düzeyine göre kişiye özgü sorular
Benzer soruları tekrar tekrar çözerken oluşan emek ve zaman kaybı Öğrenciyi tanıyan yapısı sayesinde onu eksik olduğu kısımlardan sorularla karşılaştırarak hedefe yönelik çalışma ve zaman yönetimi sağlar.
Sağlıklı bir ölçüm ya da analiz olmaksızın soru çözüp durma Ölçme - değerlendirme ve istatistiksel raporlamalar sayesinde güçlü ya da zayıf olduğu kısımları görerek ilerleme
Yapılamayan soruları çözdürebilmek için kurum veya öğretmenlere ulaşma çabası ve zaman kaybı Tüm soruların çözüm videolarının olması sayesinde anında çözümlere ulaşabilme imkanı
Karışık soru arşivinden rastgele sorular çözme Öğrencinin gelişimini takip ederek ilerledikçe düzeyine uygun zorluk seviyelerinde oluşturulan duruma ve kişiye özel sorular